Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

SeminářeSvé semináře nabízím jednak jako individuální, jednak jako pravidelné s vypsanými konkrétními termíny. Ty jsou uvedeny níže.

Vedle toho je možné po dohodě v případě zájmu vyhlásit i další termín pro více účastníků nebo se dohodnout na individuálním semináři – a případně po dohodě uspořádat i seminář na individuálně dohodnuté téma v rámci oblastí esoterie, se kterými pracuji.Nejbližší vypsané termíny seminářů:
*Kurz práce s kyvadlem.
Cena za seminář: 650,- Kč (za individuální kurz pak 950,- Kč)
Doba konání: 10.00 - 18.00
Maximální počet účastníků je 7
Minimální počet účastníků: 2
Jedná se o jednodenní seminář, jeho cílem je naučit vás základům práce s kyvadlem, jak se ho ptát, čeho se vyvarovat. Jak s ním pracovat přes své vyšší já. Vedle toho se pak naučit i práci s tabulkami, které vám usnadní najít odpovědi zejména na otázky týkající se zdraví, důvodů obtíží a vhodnosti bylin a přípravků. Ukážeme si práci se základní tabulkou a seznámím vás i s dalšími speciálními tabulkami pro konkrétní problémy. Na kurzu se dovíte, jak získávat odpovědi na otázky vyplývající z vašich životních situací, jakým způsobem měřit geopatogenní zóny. Povíme si i něco o práci s virgulí. A práci si vyzkoušíme i v praxi.
Kyvadlo je možné po dohodě zakoupit na semináři nebo si přinést vlastní.


*Andělské karty-prostředník pro komunikaci s anděly
Cena seminíře: 1400,- Kč (za individuální kurz pak 2200,- Kč)
Doba konání: 10.00 - 18.00
Maximální počet účastníků je 5
Minimální počet účastníků: 2
Na tomto jednodenním semináři si budeme povídat o andělských kartách a práci s nimi a o způsobech prohloubení komunikace s anděly skrze ně. Také o tom, jak si vybrat ty správné, jak s nimi pracovat, komunikovat, eventuelně meditovat a to včetně praktických ukázek.

*Kurz na Osho Zen Tarot
Cena: 1850,- Kč (za individuální seminář 2950,- Kč)
Doba konání. 10.00 – 18.00
Maximální počet účastníků: 6
Jedná se o dvoudenní pracovní seminář s Osho Zen Tarotem. Na semináři si vysvětlíme významy jednotlivých karet, naučíme se tři druhy výkladu karet na vztahy a situace a zkusíme si praktický výklad.
Cena zahrnuje i občerstvení a čaj

*Kurz Klasického tarotu
Cena: 1850,- Kč (za individuální seminář 2950,- Kč)
Doba konání. 10.00 – 18.00
Maximální počet účastníků: 4
Jedná se o dvoudenní pracovní seminář s klasickým tarotem /karty, které jsou na základě Rider Weitova tarotu/. Na semináři si vysvětlíme významy jednotlivých karet, naučíme se jakým způsobem karty zasvětit tak, aby s námi spolupracovaly, základní druhy výkladu karet, způsob kladení otázek, porozumění odpovědím a zkusíme si praktický výklad.
Cena zahrnuje i občerstvení a čaj

*Kurz na výklad Mariášovými kartami
Cena: 1850,- Kč / za individuální seminář 2950,- Kč/
Doba konání. 10.00 – 18.00
Maximální počet účastníků: 6
Jedná se o dvoudenní pracovní seminář s Mariášovými kartami. Na semináři si projdeme významy všech 32 mariášových karet i jednotlivé výklady karet – a to jak pro aktuální rozhodování, tak i pro výklad na delší období, způsob správného kladení otázek, porozumění odpovědím a zkusíme si praktický výklad. V ceně je i balíček Mariášových karet.
V ceně je i občerstvení a čaj

*Semináře Reiki *Reiki I. stupeň – praktikant
Je základní kurz, kde klient dostane zasvěcení, které mu otevřou 4 horní čakry a to metodou Dr.Usuiho. Zde se naučí jak pracovat s Reiki a technikou přikládání rukou a jak ji používat pro sebe i pro druhé, což si vyzkouší i v praxi. Na semináři si budeme také povídat o historii Reiki. Po tomto kurzu dochází ke třítýdenní očistě organismu. S ohledem na to doporučuji účast na dalším stupni nejdříve za 2 měsíce.
Cena kurzu: 1 400,- Kč

*Reiki II. stupeň- terapeut
Na Reiki 2 už pracujeme jinak, než na předchozím stupni. Zde se učíme pracovat s energiemi, myšlenkou, pracujeme na vzdálenost, do budoucnosti i do minulosti. Zde dostanete další symboly, které vám umožní pracovat na dálku a v čase. Naučíme se léčení a ochranám na dálku, čištění a vyrovnávání čaker a čištění prostorů od negativních energií.
Cena kurzu: 2 700,- Kč

*Reiki III. Stupeň – mistr léčitel
Na tomto semináři dostanete zasvěcení mistrovskou energií. Jde o jednodenní seminář, na kterém jsou uvolněny všecny čakry na těle. Klientovi jsou předány další znaky Reiki. Učí se tu dechová cvičení, akumulovat energii v těle a samoléčení a další způsoby léčení.
Cena kurzu: 5 000,- Kč

*Reiki – Mistr učitel
Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí Reiki učit a předávat dál. Předpokladem pro absolvování kurzu je zde stupně Reiki 3- mistr. Naučíte se provádět zasvěcení do všech čtyř stupňů Reiki a jak vést semináře Reiki. Tento kurz je ryze individuální. Po absolvování kurzu je možné po dohodě účastnit se jeho kurzů a zasvěcovat druhé pod jeho vedením.
Cena kurzu: 15 000,- Kč

*připravuji praktika Reiki
Půjde o večerní nebo dopolední setkání absolventů různých stupňů Reiki. Pracovat budeme v menší skupince. Půjde o výměnu zkušeností, tak o praktickou práci s kolegy.

*Andělské Reiki, andělé v našem životě

*Andělské Reiki 1. Stupeň
Obsahem semináře je jak léčit pomocí andělů, kdo jsou andělé, jak anděla poznat, kdo je anděl strážný, jak se s andělem spojit, andělské léčení, andělské karty. Seminář je vhodný i pro ty, kteří ještě nemají žádné zkušenosti s energiemi. Cena zasvěcení: 1 300,- Kč
*Andělské Reiki 2. Stupeň
Je prohloubením znalostí z Andělské Reiki 1. Naučíme se využívat fialový plamen, andělské symboly a jak léčit s anděly vztahy i tělo. Povíme si něco o automatickém písmu a kresbě i o čištění prostor. Cena zasvěcení: 1 300,- Kč
*Andělské Reiki 3. Stupeň
Tento seminář je určen pro mistry učitele a jeho obsahem je naučit se postup pro zasvěcení do jednotlivých stupňů Andělské Reiki a předání zasvěcovacích symbolů Cena zasvěcení: 2 000,- Kč

*Zasvěcení do Shambally:
1.Stupeň……………..1200,- Kč
2.Stupeň……………..1200,-Kč
3.Stupeň……………..1500,- Kč
4.Stupeň……………..2000,-Kč, / za absolvování všech stupňů cena 5000,- Kč/
Zasvěcení provádím na dálku, certifikát a skripta pošlu. V případě zájmu je možné uspořádat i seminář, eventuelně se domluvit na individuelním zasvěcení.

*Seminář - Automatické písmo
Cena za seminář: 1 200,- Kč (za individuální kurz je cena: 2 500- Kč)
Cena zahrnuje občerstvení a čaje
Doba konání: 11.00 - 18.00
Maximální počet účastníků: 6
Minimální počet účastníků: 2
Na semináři se naučíte skrze své vyšší Já napojit na své duchovní průvodce a získávat od nich informace. Komunikovat s nimi budete pomocí tužky a psaného slova. Informace můžete získávat pro sebe nebo i pro jiné lidi, pokud je toto v souladu s Vesmírným řádem. Součástí budou i meditace pro spojení se svým průvodcem, zjištění jména vašeho průvodce pro automatické písmo, jak rozumět poslaným odpovědím a poselstvím.

*Ochrany a čištění prostoru Cena za seminář: 2 100,- Kč (za individuální kurz je cena: 3 000.- Kč)

Doba konání: 10.00 - 18.00
Maximální počet účastníků: 6
Minimální počet účastníků: 2
Seminář je jednodenní. Obsahem semináře jsou informace o možnostech a způsobech ochrany osob, domovů, zvířat a věcí. A také o způsobech čištění prostor i sebe. Ochrana před energetickými upíry. Rychlé ochrany. Jak a kdy diagnostikovat příčinu problému při čištění prostor. Práce s ochránci, rituálními předměty ale i běžnými kameny, svíčkami. Možné použití kyvadla a automatické kresby k čištění prostor. A práci si vyzkoušíme i v praxi.