Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

Isis SeichimIsis Seichim vznikla ze Seichim Reiki a z praktik kultu bohyně Isis. Bohyně Isis byla považována za bohyni – léčitelku a patří mezi nejvýznamnější egyptské bohyně.

Isis Seichim je velmi stará energie. Zmínky o ní najdeme již v Egyptské knize mrtvých a i v dalších egyptských spisech. Je snad nejstarším druhem známých energií Reiki. Jde o ženskou energii velmi vhodnou pro léčitelskou praxi i pro práci s elementy /země, oheň, voda a vzduch/

Samo slovo Seichim pochází z egyptského slova Sekhem, které se překládá jako Síla sil. Seichim je pokročilá forma léčení pokládáním rukou. Předpokládá se, že vznikla v časech Atlantidy, jiní tvrdí, že vznikla ve starém Egyptě.

Seichim má jinou vibrační frekvenci než zdejší Reiki. Lze s ní pracovat jak na dálku, tak formou přikládání rukou. Umožňuje pracovat cíleně s určitými tématy.

Když pracujeme s touto energií, mnozí z nás vidí Isis, nebo cítí její přítomnost.
Její energie je ženská, utěšující, vyživující a velmi láskyplná.
Seichim pracuje více než Reiki na emocionálních a duchovních tělech.

Seichim se považuje za Egyptskou díky svému základu v symbolech ze starého Egypta a egyptských božstvech jako je Isis, Sechmet a Ra.
Tato energie je nazvána Isis Seichim, protože proudí od bohyně Isis. Tím se liší od ostatních energií Seichim, které většinou používají energii Sachmet.

Zasvěcení probíhá na dálku a má 2 stupně:

1. Stupeň zasvěcení na dálku………………………………..cena: 2 500,. Kč
2. Stupeň – učitel…………………………….…………….....cena: 3 000,- Kč

Do 1. Stupně může být zasvěcen už absolvent Reiki 2
Do Isis Reiki-učitel pak pouze mistr Reiki-učitel

Zasvěcení probíhá na dálku, vždy po vzájemné dohodě na datu a čase. Skripta i certifikát pošlu následně e-mailem. Před zasvěcením dostanete informace pro zasvěcení na dálku