Isis Seichim

Isis Seichim vznikla ze Seichim Reiki a z praktik kultu bohyně Isis. Bohyně Isis byla považována za bohyni – léčitelku a patří mezi nejvýznamnější egyptské bohyně. 

Isis Seichim je velmi stará energie. Zmínky o ní najdeme již v Egyptské knize mrtvých a i v dalších egyptských spisech. Je snad nejstarším druhem známých energií Reiki. Jde o ženskou energii velmi vhodnou pro terapeuty i pro práci s elementy /země, oheň, voda a vzduch/ 

Samo slovo Seichim pochází z egyptského slova Sekhem, které se překládá jako Síla sil. Předpokládá se, že vznikla v časech Atlantidy, jiní tvrdí, že vznikla ve starém Egyptě. 

Seichim má jinou vibrační frekvenci než zdejší Reiki. Lze s ní pracovat jak na dálku, tak přímo. Umožňuje pracovat cíleně s určitými tématy. 

Když pracujeme s touto energií, mnozí z nás vidí Isis, nebo cítí její přítomnost. 
Její energie je ženská, utěšující, vyživující a velmi láskyplná. 
Seichim pracuje více než Reiki na emocionálních a duchovních tělech. 

Seichim se považuje za Egyptskou díky svému základu v symbolech ze starého Egypta a egyptských božstvech jako je Isis, Sechmet a Ra. 

Tato energie je nazvána Isis Seichim, protože proudí od bohyně Isis. Tím se liší od ostatních energií Seichim, které většinou používají energii Sachmet. 


Zasvěcení probíhá na dálku a má 2 stupně: 
1. Stupeň zasvěcení na dálku………………………………..cena: 2 500,. Kč 
2. Stupeň – učitel…………………………….…………….....cena: 3 000,- Kč 

Do 1. Stupně může být zasvěcen už absolvent Reiki 2 
Do Isis Reiki-učitel pak pouze mistr Reiki-učitel