Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

ShamballaShamballa je systém léčení, který v sobě slučuje několik druhů energie:
*Universální životní energii - Reiki
*Mahatma energii - “Já jsem Boží Přítomnost“
*Energii Nanebevzatých mistrů.Shamballa je multidimenzionální energie z 5D.


Zvyšuje sebeléčebné schopnosti každého člověka a pomáhá při vzestupu do 4. A 5. Dimenze a i při vzestupu celé planety Země.

Dokáže nás osvobodit od starých vzorců chování, jednání, uvolňuje komické zátěže, osvobozuje od emocionálních vazeb.
Umí léčit nemoci a je vhodná pro pomoc sobě i druhým. Je to inteligentní energie, která si sama najde místo, které je třeba léčit. Shamballou můžeme léčit přímo na člověku, nebo na dálku.

Při práci se Shamballou nepotřebujeme symboly, ty už máme vloženy do aury přímo při zasvěcení mistrem.

Systém Shambally obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů. Tyto symboly jsou pak předány při zasvěcení přímo do vaší aury. V tomto je Shamballa jednodušší než Reiki. Tam si musíte symboly pamatovat. Obecně zasvěcení do Reiki není podmínkou, jedná se ale o silnou energii, mistr sám určí, do jakého stupně je žák připraven se nechat zasvětit.


Shamballa má čtyři stupně:
1. Stupeň – 256 symbolů – léčení sebe a druhých, odstranění nejsilnějších energetických bloků v těle
2. Stupeň – dalších 256 symbolů – léčení druhých, květin, zvířat a na dálku, schopnost čistit od negativní energie 3. Stupeň – dalších 256 symbolů – obsahuje napojení na zdroj, na Shamballu, zasvěcení do energie Metatrona, odkrývání potencionálu člověka
4. Stupeň – dalších 256 symbolů – mistrovský stupeň, předávání Shambally dál, energie nanebevzatého mistra St. Germaina, kompletní napojení na Shamballu a schopnost plného využití jejího potencionálu


Zasvěcení do Shambally:

1.Stupeň……………..1200,- Kč
2.Stupeň……………..1200,-Kč
3.Stupeň……………..1500,- Kč
4.Stupeň……………..2000,-Kč, / za absolvování všech stupňů cena 5000,- Kč/

Zasvěcení provádím na dálku, certifikát a skripta pošlu. V případě zájmu je možné uspořádat i seminář, eventuelně se domluvit na individuelním zasvěcení.