Shamballa

Shamballa je systém, který v sobě slučuje několik druhů energie:  *Universální životní energii - Reiki *Mahatma energii - “Já jsem Boží Přítomnost“ *Energii Nanebevzatých mistrů.


Shamballa je multidimenzionální energie z 5D.

Zvyšuje regenerační schopnosti každého člověka a pomáhá při vzestupu do 4. A 5. Dimenze a i při vzestupu celé planety Země.

Dokáže nás osvobodit od starých vzorců chování, jednání, uvolňuje komické zátěže, osvobozuje od emocionálních vazeb.  Je vhodná pro pomoc sobě i druhým. Je to inteligentní energie, která si sama najde místo, se kterým je potřeba pracovat a to jak přímo, tak i na dálku.

Při práci se Shamballou nepotřebujeme symboly, ty už máme vloženy do aury přímo při zasvěcení mistrem.

Systém Shambally obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů. Tyto symboly jsou pak předány při zasvěcení přímo do vaší aury. V tomto je Shamballa jednodušší než Reiki. Tam si musíte symboly pamatovat. Obecně zasvěcení do Reiki není podmínkou, jedná se ale o silnou energii, mistr sám určí, do jakého stupně je žák připraven se nechat zasvětit.

Shamballa má čtyři stupně:
1. Stupeň – 256 symbolů –práce pro sebe a druhé, odstranění nejsilnějších energetických bloků v těle
2. Stupeň – dalších 256 symbolů – práce pro druhé, květiny, zvířata a i na dálku, schopnost čistit od negativní energie
3. Stupeň – dalších 256 symbolů – obsahuje napojení na zdroj, na Shamballu, zasvěcení do energie Metatrona, odkrývání potencionálu člověka
4. Stupeň – dalších 256 symbolů – mistrovský stupeň, předávání Shambally dál, energie nanebevzatého mistra St. Germaina, kompletní napojení na Shamballu a schopnost plného využití jejího potencionálu

Zasvěcení do Shambally:
1.Stupeň……………..1200,- Kč
2.Stupeň……………..1200,-Kč
3.Stupeň……………..1500,- Kč
4.Stupeň……………..2000,-Kč, / za absolvování všech stupňů cena 5000,- Kč/
Zasvěcení provádím na dálku, certifikát a skripta pošlu. V případě zájmu je možné uspořádat i seminář, eventuelně se domluvit na individuelním zasvěcení.