Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

Automatické písmo - channeling
Pomocí automatického písma je možné se napojit na své průvodce a získávat tak informace z jemně hmotného světa a to jak pro sebe, tak i pro jiné pokud je to třeba a je to s jejich souhlasem a pro jejich dobro. Potřebujete k tomu jen papír, tužku a aktivovaný kanál pro komunikaci s vaším vyšším Já. Automatické písmo vzniká samovolně, bez naší snahy. Jen stačí se spojit se svým duchovním průvodcem a poslouchat a nechat ruku psát jeho poselství a odpovědi na naší otázku.

Seminář - Automatické písmo

Cena za seminář: 1 200,- Kč (za individuální kurz je cena: 2 500- Kč)
Cena zahrnuje občerstvení a čaje
Doba konání: 11.00 - 18.00
Maximální počet účastníků: 6
Minimální počet účastníků: 2
Na semináři se naučíte skrze své vyšší Já napojit na své duchovní průvodce a získávat od nich informace. Komunikovat s nimi budete pomocí tužky a psaného slova. Informace můžete získávat pro sebe nebo i pro jiné lidi, pokud je toto v souladu s Vesmírným řádem. Součástí budou i meditace pro spojení se svým průvodcem, zjištění jména vašeho průvodce pro automatické písmo, jak rozumět poslaným odpovědím a poselstvím.