Automatické písmo - channeling

Pomocí automatického písma je možné se napojit na své průvodce a získávat tak informace z jemně hmotného světa a to jak pro sebe, tak i pro jiné pokud je to třeba a je to s jejich souhlasem a pro jejich dobro. Potřebujete k tomu jen papír, tužku a aktivovaný kanál pro komunikaci s vaším vyšším Já. Automatické písmo vzniká samovolně, bez naší snahy. Jen stačí se spojit se svým duchovním průvodcem a poslouchat a nechat ruku psát jeho poselství a odpovědi na naší otázku. 

Na základě vašeho zájmu pořádám i seminář na toto téma-více v sekci Semináře.

Na semináři se naučíte skrze své vyšší Já napojit na své duchovní průvodce a získávat od nich informace. Komunikovat s nimi budete pomocí tužky a psaného slova. Informace můžete získávat pro sebe nebo i pro jiné lidi, pokud je toto v souladu s Vesmírným řádem. Součástí budou i meditace pro spojení se svým průvodcem, zjištění jména vašeho průvodce pro automatické písmo, jak rozumět poslaným odpovědím a poselstvím.