Boží pečeť

Boží pečeť je nejčistší a nejsilnější forma energie. Práce s ní je nenáročná a velmi účinná. Při práci s Boží pečetí se aktivuje Boží světlo, které proniká od 8. vrstvy aury k fyzickému tělu. 

Boží pečeť činí z člověka novou bytost - pokud tento proces přijme  Energie jsou naprosto odlišné od Reiki nebo podobných energií. Je sice také teplá, ale jinak než je známo od Životní energie Reiki. Člověk se brzy naučí rozeznávat tyto vibrace. 

Boží energie = Boží Světlo = reintegrační energie se kterou se dokáže spojit naše mysl. 

Celistvosti dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. 

To vyvolá vědomé spojení s okolím - energie, informace.  A spojení vyvolá autoregulaci

 
NEPRACUJETE S ENERGIÍ (jako je Reiki), PRACUJETE SE SVĚTLEM A S INFORMACEMI 

Zde jste "kanálem pro Boha", který sestoupí skrze vás a přinese Světlo a informace.  Symbol Boží světlo se dá použít v podstatě na cokoliv: 

  • k vyčištění místnosti
  • pro důležitá jednání, k osobní ochraně, k odstranění přivtělených duší
  • na pomoc umírajícím a k odvádění duší zemřelých 
  • odpoutání zbloudilých duší z domů a z různých míst 
  • ale i pročištění a správnému nabíjení všech hlavních čaker a urovnání astrálních těl…

Jde o silnou energii, zasvěcení do ní je proto obecně vhodné pro toho, kdo již má s prací s energiemi nějaké zkušenosti. Před zasvěcením do konkrétního stupně je vždy třeba, aby mistr posoudit, jestli je klient na zasvěcení již připraven. 

Zasvěcení má 2 stupně: 
1. Stupeň zasvěcení …………………………………………………..cena: 1 600,. Kč 
2. Stupeň /jen pro mistry učitele kteréhokoli systému/……………..cena: 2 500,- Kč