Reiki a Andělská Reiki

V dnešní době není problém získat informace o Reiki – ať už v knihách nebo na internetu. Domnívám se, že je i stále více lidí, kteří se s Reiki setkali nebo co s ním i pracují. Myslím, že to je jen dobře. Jsem přesvědčena, že Reiki může podstatně změnit člověku život. Zasvěcení do Reiki mění člověku život k lepšímu. Pokud přijme Reiki za své, zlepšuje se postupně jeho chování k ostatním i k sobě samému a většinou se lepší i jeho stav. Reiki znamená v překladu vesmírnou životodárnou energii. Jsem toho názoru, že používání Reiki je vlastně určitým způsobem prací s vesmírnou energií. 

Reiki pracuje na mnoha úrovních – na fyzické, mentální i duchovní. Pokud se někdo rozhodne pracovat s energií Reiki, pak jen stačí najít si pro sebe vhodného Reiki učitele a požádat ho o zasvěcení. Zasvěcení znamená, že mu mistr uvolní a otevře příslušné čakry. Na semináři se naučí pracovat s energií a většinou už po prvním semináři je schopen pomoci sobě i ostatním s řadou problémů.  Semináře pořádám v malé skupině, maximálně 6 lidí, tak aby každý měl na semináři dostatek prostoru na případné dotazy a bylo i dost času si vše vyzkoušet v praxi. Semináře jsou jednodenní, termíny pak dle dohody, nebo viz program seminářů. Vedle toho je možné po dohodě též zasvěcení individuální.

 
Na Reiki a Andělské Reiki pořádám následující semináře: 

*Reiki I. stupeň – praktikant 
Je základní kurz, kde klient dostane zasvěcení, které mu otevřou 4 horní čakry a to metodou Dr.Usuiho. Zde se naučí jak pracovat s Reiki a technikou přikládání rukou a jak ji používat pro sebe i pro druhé, což si vyzkouší i v praxi. Na semináři si budeme také povídat o historii Reiki. Po tomto kurzu dochází ke třítýdenní očistě organismu.
S ohledem na to doporučuji účast na dalším stupni nejdříve za 2 měsíce. 
Cena kurzu: 1 400,- Kč 

*Reiki II. stupeň- terapeut 
Na Reiki 2 už pracujeme jinak, než na předchozím stupni. Zde se učíme pracovat s energiemi, myšlenkou, pracujeme na vzdálenost, do budoucnosti i do minulosti. Zde dostanete další symboly, které vám umožní pracovat na dálku a v čase. Naučíme se práci a ochranám na dálku, čištění a vyrovnávání čaker a čištění prostorů od negativních energií. 
Cena kurzu: 2 700,- Kč

*Reiki III. Stupeň – mistr
Na tomto semináři dostanete zasvěcení mistrovskou energií. Jde o jednodenní seminář, na kterém jsou uvolněny všechny čakry na těle. Klientovi jsou předány další znaky Reiki. Učí se tu dechová cvičení, akumulovat energii v těle a pomáhat sám sobě i ostatním. 
Cena kurzu: 5 000,- Kč 

*Reiki – Mistr učitel 
Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí Reiki učit a předávat dál. Předpokladem pro absolvování kurzu je zde stupně Reiki 3- mistr. Na kurzu se naučíte provádět zasvěcení do všech čtyř stupňů Reiki a vést semináře Reiki. Tento kurz je ryze individuální.
Cena kurzu: 15 000,- Kč. 

*praktika Reiki (připravuji)
Půjde o večerní nebo dopolední setkání absolventů různých stupňů Reiki. Pracovat budeme v menší skupince. Půjde o výměnu zkušeností, tak o praktickou práci s kolegy. 

ANDĚLSKÉ REIKI
  Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen přítomností andělů. Každý má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho chránil a vedl k naplněnému životu. Slovo anděl pochází z řečtiny (agghelos) a mělo obecný význam, posel nebo vyslanec, pomocník. Později toto slovo získalo význam specificky náboženský, označující prostředníka mezi Bohem a lidmi. Andělé nám pomáhají po celý život bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme nebo ne. A pokud je o to požádáme, mohou nám pomáhat daleko účinněji, vést nás životem a zpříjemnit nám ho. O pomoc je můžeme požádat v různých situacích a oblastech života, ať je to už ochrana majetku, rodiny, v oblasti kariéry, při čištění prostor, hledání partnera nebo při léčení.

 

ANDĚLÉ A REIKI 
Používání energií Reiki umožňuje andělům pročišťovat naše energetické tělo a připravovat je tak pro pozdější vědomější práci na sobě. Proto po iniciaci do prvního stupně Reiki je třeba používat Reiki co nejčastěji pro sebe. Při pravidelném a častém naplňování se energií postupně vzrůstají vibrace energií proudící v těle a to je schopno přijímat vyšší vibrace energie zvenčí. Tělo se tak postupně připravuje na vědomé sebepoznávání. Tento proces je možné velmi urychlit používáním základních symbolů Reiki - (ty se však vyučují v Reiki II. stupně a v Andělském Reiki II). Symboly Reiki jsou grafické znaky, které působí jako komunikační dorozumívací prostředek s anděly. Andělé čekají na vědomě vyslanou prosbu v podobě pozitivní afirmace nebo vysloveného přání. Pokud je toto přání ještě posíleno vědomým vysláním energie Reiki za pomoci všech tří základních symbolů, pak začnou velmi intenzívně vyhledávat cestu, jak člověka ke splnění jeho přání dovést v souladu se zákony lásky, Většinou tím začíná cesta, která člověka změní k lepšímu.  Andělé jsou schopni za pomoci symbolů Reiki přivést člověka k takovému stupni poznání karmických zákonů lásky, kdy si sám vědomě přetransformuje za pomocí andělů a energie Reiki všechny karmické bloky nastřádané z minulosti. 

SEMINÁŘE ANDĚLSKÉ REIKI

*Andělské Reiki 1. Stupeň 
Obsahem semináře je jak pracovat s anděly, kdo jsou andělé, jak anděla poznat, kdo je anděl strážný, jak se s andělem spojit, andělské léčení, andělské karty. Seminář je vhodný i pro ty, kteří ještě nemají žádné zkušenosti s energiemi. 

*Andělské Reiki 2. Stupeň 
Je prohloubením znalostí z Andělské Reiki 1. Naučíme se využívat fialový plamen, andělské symboly. Povíme si něco o automatickém písmu a kresbě i o čištění prostor.

*Andělské Reiki 3. Stupeň 
Tento seminář je určen pro mistry učitele a jeho obsahem je naučit se postup pro zasvěcení do jednotlivých stupňů Andělské Reiki a předání zasvěcovacích symbolů