Ochrany a čištění prostorů

Při své práci se často setkávám se situacemi, kdy je dobré znát a umět používat techniky ochrany a čištění. A to jak osob, tak prostorů.  Na ochrany lze použít v zásadě vše, jen vědět jak. Běžné kameny, živly, vizualizaci, různé předměty, svého ochránce, dobré jsou i ochrany například pomocí Reiki nebo Boží pečeti. Různé typy ochrany lze i kombinovat. V zásadě platí pravidlo, že vše je dobře a že by každý měl používat takový typ ochrany, který mu nejvíce rezonuje.  Při ochranách je pak třeba nezapomínat, že základem je očista. Nemá moc smysl dělat ochranu (zvláště zvenčí), pokud není udělána očista. Tím se jen zakonzervuje to, co je uvnitř. 

Také je třeba myslet na prevenci. Je lépe se chránit již dopředu, než pak napravovat to, co se už nastalo. Pokud vím, že jdu na schůzku s nepříjemným člověkem, na jednání, ze kterého mám strach, do prostor, kde se mohu setkat s nepříjemnými vlivy a už vůbec do míst, kde se traduje, že se tam staly křivdy, neštěstí nebo se snad dokonce říká, že tam „straší“, není od věci udělat si pořádnou ochranu předem. I když v posledních případech je na zvážení, zda není lepší se podobným místům raději vyhnout než je vyhledávat.  Pokud se ale už dostanu neočekávaně do situace, kdy ochranu potřebuji, existují i metody pro rychlou ochranu. Například vajíčko, strom duše, provolání nebo fialový plamen, štít. Všechny tyto metody potřebují jen chviličku a fungují okamžitě. Jen si vybrat, co mi nejlépe vyhovuje. 

Tak jako sebe, můžeme chránit i svou rodinu, své blízké, zvířata, svůj majetek.  Někdy se cítíme špatně nebo alespoň nepříjemně v nějaké místnosti, domě. Může to být z různých důvodů. Mohou tam být patogenní zóny, staré energie, nebo entity. Tady je pak většinou potřeba prostor vyčistit. Je dobré nejprve vytestovat, co je příčinou a podle toho pak volit postup. A nebo volit nějakou „bezpečnou metodu“ a pokud nezabere, obrátit se na odborníka. I tady existuje řada metod, použít se dají i leckteré z výše uvedených ochran. Prostory je možné čistit buď přímo na místě, nebo i na dálku podle náčrtku domu nebo místnosti, nebo pomocí fotografie. Použít můžeme i různá vykuřovadla, lze použít i zvuk, energetické zářiče, vizualizaci svíčky, sůl. Dobře fungují i určité postupy pomocí Boží pečeti nebo Reiki . Lze i pracovat pomocí svých průvodců a ochránců. Metody lze zase kombinovat. Je vhodné je používat podle druhu problému. V závažnějších nebo se opakujících problémech doporučuji poradit se s odborníkem. 


K ochranám a čištění prostorů pořádám seminář.

Cena za seminář: 1900,- Kč (možnost individuálního kurzu - cena dohodou) Doba konání: 10.00 - 18.00 včetně pauzy na oběd Maximální počet účastníků: 6 Minimální počet účastníků: 3 Seminář je jednodenní. Obsahem semináře jsou informace o možnostech a způsobech ochrany osob, domovů, zvířat a věcí. A také o způsobech čištění prostor i sebe. Ochrana před energetickými upíry. Rychlé ochrany. Jak a kdy diagnostikovat příčinu problému při čištění prostor. Práce s ochránci, rituálními předměty ale i běžnými kameny, svíčkami. Možné použití kyvadla a automatické kresby k čištění prostor. A práci si vyzkoušíme i v praxi.  Vedle jednodenního semináře připravuji i večerní kurz  V oblasti ochran i na čištění prostorů vedle přednášek a semináře poskytuji i po dohodě poradenství a diagnostiku, eventuelně pomoc se čištěním prostor a ochranami. Pracuji podle situace osobně nebo na dálku.