Kyvadlo – práce s kyvadlem a kurz

Pro práci s kyvadlem není třeba žádné zasvěcení, může s ním pracovat prakticky každý bez rozdílu věku. Jen je potřeba se naučit, jak s kyvadlem pracovat a jak správně položit otázku pro získání pravdivé odpovědi. 

A na co se můžeme kyvadla ptát?
Na osobní otázky, vhodnosti různých esencí, bylin a jejich dávkování eventuelně stanovení poměrů, hledání geopatogenních zón. Kyvadlo je možné použít i jako doplněk k výkladu karet. 

Já sama používám kyvadlo hlavně ke stanovení energetického stavu určitých míst a polí. A v některých případech i jako doplněk k výkladu karet. 

Pořádám kurzy práce s kyvadlem.
Jeho cílem je naučit vás základům práce s kyvadlem, jak se ho ptát, čeho se vyvarovat. Jak s ním pracovat přes své vyšší já. Vedle toho se pak naučit i práci s tabulkami, které vám usnadní najít odpovědi zejména na otázky týkající se některých zásadních oblastí našeho života. Ukážeme si práci se základní tabulkou a seznámím vás i s dalšími speciálními tabulkami pro konkrétní oblasti. Na kurzu se dovíte, jak získávat odpovědi na otázky vyplývající z vašich životních situací, jakým způsobem měřit geopatogenní zóny. Povíme si i něco o práci s virgulí. A práci si vyzkoušíme i v praxi. Seminář je jednodenní. 
Na semináři budeme pracovat se siderickým kyvadlem, tabulkami a virgulí.