Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

Kyvadlo – práce s kyvadlem a kurzPro práci s kyvadlem není třeba žádné zasvěcení, může s ním pracovat prakticky každý bez rozdílu věku. Jen je potřeba se naučit, jak s kyvadlem pracovat a jak správně položit otázku pro získání pravdivé odpovědi.
A na co se můžeme kyvadla ptát?
Na osobní otázky, na zdravotní stav, je možné ho použít k určení místa, vhodnosti léků, bylin a jejich dávkování, hledání geopatogenních zón. Kyvadlo je možné použít i jako doplněk k výkladu karet.

Já sama používám kyvadlo hlavně při diagnostice a určení vhodnosti léků a bylin. A v některých případech i k rozhodování při volbě variant.

Pořádám kurzy práce s kyvadlem. Jeho cílem je naučit vás základům práce s kyvadlem, jak se ho ptát, čeho se vyvarovat. Jak s ním pracovat přes své vyšší já. Vedle toho se pak naučit i práci s tabulkami, které vám usnadní najít odpovědi zejména na otázky týkající se zdraví, důvodů obtíží a vhodnosti bylin a přípravků. Ukážeme si práci se základní tabulkou a seznámím vás i s dalšími speciálními tabulkami pro konkrétní problémy. Na kurzu se dovíte, jak získávat odpovědi na otázky vyplývající z vašich životních situací, jakým způsobem měřit geopatogenní zóny. Povíme si i něco o práci s virgulí. A práci si vyzkoušíme i v praxi. Seminář je jednodenní.
Cena za seminář: 650,- Kč /za individuální kurz pak 950,- Kč/
Maximální počet účastníků je 7
Na semináři budeme pracovat se siderickým kyvadlem, tabulkami a virgulí.
Jeho účelem je naučit vás práci s kyvadlem a tabulkami, seznámit vás s prací s virgulí.
Kyvadlo je možné po dohodě zakoupit na semináři nebo si přinést vlastní.
Kyvadlo je vhodné si vybírat intuitivně, je možné použít kovové, nebo z kamene /růženín, křišťál…../. V zásadě je možné požít místo kyvadla i nějaký předmět zavěšený na niti či řetízku, ale to pro začátečníky do kurzu to nedoporučuji.