Andělé


Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen přítomností andělů. Každý má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho chránil a vedl k naplněnému životu. Slovo anděl pochází z řečtiny (agghelos) a mělo obecný význam, posel nebo vyslanec, pomocník. Později toto slovo získalo význam specificky náboženský, označující nadlidskou bytost, prostředníka mezi nebem a zemí, mezi Bohem a lidmi, kterého Bůh sám využívá ke sdělování poselství lidem a k vykonávání své vůle na zemi. Jiný výklad slova anděl (anchel) pochází ze staroegyptštiny. Tam znamená: anch = život a el = světlo Boží. Tak jako rodiče provázejí své děti jejich životem - tak i Bůh dal každému z nás (bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání) k dispozici anděla na ochranu a obranu v boji proti jakémukoliv druhu zla. Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveny nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném denním životě. Andělé jsou vyšší duchovní bytostí. Mají lehčí a rychlejší vibrace (vibrují na jemnější a vyšší frekvenci), proto nejsou pro lidské oko viditelní. Někdy ovšem můžeme své vědomí pozvednout natolik, že je vidíme. Nebo jsme schopni je spatřit ve snu. Tedy ve stavu spánku či naprosté relaxace. Posláním andělů není pouze odvracet zlo, nýbrž především vést k dobru, Anděl nás vždy a všude provází a spolupracuje na našem dobrém konání. Láska andělů k nám je čistá, silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je nezištná. O pomoc však musíme požádat! Andělé nemohou do našeho života vstoupit a případně pomoci, pokud je k tomu přímo nevyzveme! Oni musí respektovat naši svobodnou vůli, kterou jsme byli obdařeni. Takže se nebojte a poproste anděly, aby pro vás něco udělali! Třeba aby vyřešili situaci, ze které nemůžete najít východisko, aby vám dali odpověď na nějakou otázku nebo aby vám umožnili setkat se s nějakým člověkem.

Jedním z jednodušších způsobů, jak přizvat anděly do svého života, je používání různých druhů andělských karet, motivačních kartiček texty,obrázků andělských bytostí. Balíčků, souprav, setů a kompletů s andělskými kartami existuje také u nás už velké množství. V zahraničí, ale i u nás, je v současnosti už úplná záplava andělských karet. Bez ohledu na to, který typ si vybereme podle vlastního gusta, přitažlivosti, intuice - a samozřejmě nejlépe pod vedením andělů - mohou nám pomoci zaměřit vlastní pozornost na kosmické síly či energie, udržet ji tam, sladit ji s nimi. Budeme i víc schopni nacházet řešení úplně „obyčejných" pozemských, napohled zdánlivě „nespirituálních" starostí, problémů a situací. Jednoduše se naladíme vnitřně na energii andělů a umožníme jim tak zkvalitnit i vnější projev naší pozemské existence.

Některé z andělských karet nemají žádné nápisy, některé ani nejsou zobrazením andělů, pouze" jejich světelné energie. Některá andělská zpodobení jsou na jednotlivých kartách provázená kratším či delším textem, další nesou jen jednoslovné označení. Tak jako při jiných spirituálních a léčebných technikách a metodách, i v andělské terapii a při používaní symbolů andělské energie zosobněné v andělských kartách, je v zájmu dosažení žádaného výsledku důležité učinit z komunikace se světem andělů a světelných bytostí pravidelnou součást svého života. Podpůrným prostředkem je umístění andělských karet na místech, na kterých je máme denně na očích a kde jejich vibrace a poselství mohou na nás nejúčinněji působit. Přiznám se, že i já sama mám ke klasickým kartám hned několik druhů andělských karet /různě tématicky zaměřených/ a velmi ráda s nimi pracuji ať už pro sebe nebo pro ostatní. Jejich energie jsou velmi příjemné a dokáží často velmi dobře poradit buď samy o sobě, nebo jako doplněk ke klasickému výkladu. K oblasti týkající se andělů a práce s nimi a zlepšení komunikace s nimi nabízím v současné době
seminář Andělé - naši průvodci a ochránci.