Kartářka Nika

Monika Nika Skákalová

Léčení energiemi a diagnostikaPři diagnostice používám především kyvadlo a diagnostické tabulky. Podle nich se nechá velmi dobře stanovit zdravotní stav pacienta a rozklíčovat i místo problému a optimální způsob léčby. Kyvadlo pomocí tabulek velmi dobře dokáže určit důvod problémů a jakým způsobem směřovat léčbu. Zda problém řešit pomocí klasické medicíny, alternativní medicíny, pomocí léčby energiemi nebo jejich kombinací. Eventuelně ukázat, co je vlastně prapříčinou problému a jak s tím pak dále pracovat. Některé věci řeším po diagnostice pak dále sama pomocí metod, se kterými pracuji, v jiných případech doporučím způsob léčky, eventuelně odkážu i na konkrétního odborníka.

Jsem přesvědčena, že většina obtíží je způsobena primárně psychikou člověka. Jeho nesprávným myšlením, strachy, stresy a potlačovanými emocemi. Na to je léčení energiemi velmi účinné. Ovšem pokud je již klient ve stavu, že je již nemocný, a pobírá léky od svého lékaře, je vždy třeba postupovat ve spolupráci s klasickou medicínou.

Léčení energiemi je dobré i jako prevence – nastartuje imunitní systém, člověk se lépe vyrovnává s nezdravými emocemi a zlepšuje i psychiku.

Používám různé techniky při práci s energiemi, většinou lze s klientem pracovat jak osobně, tak na dálku a to podle použité techniky.

Stejně tak i diagnostiku lze provádět buď při osobním setkání, nebo na dálku podle jména a data narození nebo podle fotografie.

Čas a cena léčení a diagnostiky:Diagnostiku i léčení provádím pouze po předchozí domluvě. V případě Vašeho zájmu mne prosím kontaktujte na e-mailu nebo telefonu. Den a hodinu pro osobní návštěvu nebo pro práci na dálku určíme po vzájemné domluvě.

Ceny a doba léčení

*Léčení na dálku …………………………..400,- Kč
*Energie Reiki……………………………...600,- Kč za půl hodiny
*Terapie ……………………………………600,. Kč za půl hodinovou terapii
*Terapie…………………………………….850,- Kč za hodinovou terapii

*Diagnostika a doporučení terapie…………600,- Kč za půl hodiny